अन्य

7.8 bhukampa break out . fue casualit and 100+ injured See More


अन्य

असार श्रावण होइन त्यै पनि शालिनदिको पानी धमिलो हुँदा सम्बन्धित निकायहरु किन मौन ।हिराको खोज भएको हो कि? See More


अन्य

यो App एकदम सही लाग्यो।तर नीरन्तर रूपमा संचालन पनी हुनुपर्यो। See More


Filter
Wards ?
Incident Type?
Report status?